back to home dude

Glombo Pop

Glombo Pop

về Glombo Pop

tập hợp những cái màu xanh và tránh xa những tia laze nguy hiểm. Đồng thời hãy tập hợp những trái tim hoặc nhấp vào những biểu tượng dừng để nghỉ.