back to home dude

Globs

Globs

về Globs

Những bong bóng này phải cùng 1 màu để có thể chuyển sang cấp độ kế tiếp. Chọn đúng màu cho mỗi lần chuyển. Nhớ suy nghĩ trước nhé!