back to home dude

Globez

Globez

về Globez

Hãy làm vỡ càng nhiều banh càng tốt trong 1 đường. Khi bạn đánh vỡ được càng nhiều, bạn sẽ ghi được điểm càng cao!