back to home dude

Globby

Globby

về Globby

Vào vai Globby và cố gắng tập hợp tất cả những đồng tiền ở từng cấp độ càng nhanh càng tốt! Đẩy những vật thể sang một bên để tạo một chiếc cầu nối hoặc dọn sạch đường. Bạn có thể hoàn thành tất cả 24 cấp độ không nào?