back to home dude

Glean 2

Glean 2

về Glean 2

Hãy điều khiển xe và dùng khoan để khám phá các hành tinh khác. Bạn phải tìm đường trong mê cung ngầm và hoàn thành các nhiệm vụ thử thách. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn phải nghỉ, nếu không, động cơ sẽ bị nóng quá.