back to home dude

Glean 1

Glean 1

Về Glean 1

Hãy dùng robot đào sâu xuống những hành tinh khác nhau để tìm kho báu. Liệu bạn có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong trò chơi này?