back to home dude

Give Up 1

Give Up 1

Về Give Up 1

hãy giúp cho chàng trai nhỏ này đến thang máy để lên tầng trên. Mỗi tầng được trang bị với những chướng ngại vật khác nhau mà cấp độ khó sẽ tăng dần lên đến khi hoàn thành. Bạn có thể hoàn thành tất cả các trò chơi mà không bỏ cuộc không nào?