back to home dude

Girls Go Fashion Party

Girls Go Fashion Party

Về Girls Go Fashion Party

Những cô gái này đang bị trễ giờ cho buổi tiệc! hãy giúp cho họ tìm ra những món đồ và làm sao cho họ trở nên thật lộng lẫy! Khi bạn giúp họ thực hiện càng nhanh, bạn sẽ ghi được điểm càng cao.