back to home dude

Giraffe Zoo

Giraffe Zoo

về Giraffe Zoo

hãy chăm sóc cho những con hươu cao cổ. Cho nó ăn, tắm cho chúng và nhớ là hãy làm cho nó hài lòng.