back to home dude

Giờ cao điểm

Giờ cao điểm

về Giờ cao điểm

Hãy lên mô-tô và đi về đích bằng cách vượt qua các xe khác trên đường. Nếu bị cảnh sát bắt, bạn sẽ phải chơi lại từ đầu. Sau mỗi lần chơi, bạn có thể dùng tiền để mua gói nâng cấp năng lượng.