back to home dude

Giờ burger

Giờ burger

Về Giờ burger

Trong trò chơi giờ burger, bạn phải chuẩn bị đúng hamburger cho mỗi khách hàng. Hãy nhìn vào đơn một cách cẩn thận và sắp xếp những nguyên liệu cho đúng thứ tự. Thêm phô mai, hành tây, hành trắng, thịt nguội và các nguyên liệu khác. Nhấn vào nút và đưa hamburger cho khách hàng trước khi họ mất bình tĩnh