back to home dude

Gift Delivery

Gift Delivery

về Gift Delivery

Hãy giúp cho ông già Noel phân phát quà bằng cách sử dụng chuột máy tính để nhắm và bắn! Tránh tất cả những chướng ngại vật và cố gắng đánh vào những đứa trẻ để thêm nâng cấp. Xem bạn có thể lấp đầy khoảng cách bao xa trong vòng 5 lượt?