back to home dude

Giết tôi

Giết tôi

về Giết tôi

Nghiền nát người và động vật và giành chiến thắng bằng tiền thưởng và huy chương. Dù vậy bạn không thể tiêu diệt tất cả mọi người.