back to home dude

Giết sạch những kẻ xâm chiếm

Giết sạch những kẻ xâm chiếm

về Giết sạch những kẻ xâm chiếm

Lâu đài của bạn đang bị tấn công và nhiệm vụ của bạn là để bảo vệ lâu đài với các hiệp sĩ và những tòa tháp!