back to home dude

Giết Justin Beaver

Giết Justin Beaver

về Giết Justin Beaver

Giết Justin Beaver (ai đó nhìn giống Justin Beaver)! Sử dụng những vũ khí khác nhau như ngôi sao Ninja hoặc súng và liên tục tấn công cho đến khi anh ta không còn khả năng đánh trả!