back to home dude

Giết Flappy

Giết Flappy

về Giết Flappy

Flappy Bird đang tấn công. Hãy dùng súng hạ gục thật nhiều chim. Bạn có thể sống sót bao lâu?