back to home dude

Giết côn trùng

Giết côn trùng

về Giết côn trùng

Hãy săn những côn trùng nhỏ nhu ruồi và kiến và ăn chúng cho đến khi no. Lúc đầu, bạn sẽ là một chú sâu nhỏ nhưng sau đó bạn sẽ lớn nhanh thành một sinh vật hùng mạnh. Liệu bạn có khả năng chinh phục tất cả động vật?