back to home dude

Giấu hoàng đế Caesar

Giấu hoàng đế Caesar

về Giấu hoàng đế Caesar

Hoàng đế Caesar (trong biểu mẫu của một đồng xu) phải ẩn náu. Bảo vệ ông chống lại những tảng đá rơi xuống.