back to home dude

Giao thông thị trấn hỗn loạn 1

Giao thông thị trấn hỗn loạn 1

về Giao thông thị trấn hỗn loạn 1

Thị trấn này vẫn chưa hoàn thành. Giao thông ở đây rất hỗn loạn. Hãy giúp họ bằng cách sắp xếp những cột đèn giao thông ở đúng vị trí. Hãy lái cẩn thận nha.