back to home dude

Giao thông điên cuồng

Giao thông điên cuồng

về Giao thông điên cuồng

Trong trò chơi này bạn sẽ đóng vai một người điều khiển giao thông. Hãy chắc chắn những chiếc xe không đâm vào nhau. Cẩn thận những chiếc xe tăng!