back to home dude

Giáo sĩ trực tuyến

Giáo sĩ trực tuyến

Về Giáo sĩ trực tuyến

Giáo sĩ trực tuyến là trò chơi bắn kỹ năng đầy vui nhộn. Vì là thời cổ đại, các cuộc đánh nhau đều dựa trên kỹ năng cơ bản của con người. Được trang bị với những mũi tên và cung tên đơn giản nhất, bạn phải chống lại một người đàn ông với thanh giáo. Hãy cẩn thận, anh ấy phản ứng rất nhanh!

Tải về

Giáo sĩ trực tuyến