back to home dude

Giants and Dwarves TD

Giants and Dwarves TD

về Giants and Dwarves TD

Cách duy nhất để tồn tại là đặt tháp phòng thủ tại các điểm chiến lược. Chỉ sau đó bạn có thể sống sót.