back to home dude

Giáng sinh vui vẻ cùng Jerry

Giáng sinh vui vẻ cùng Jerry

về Giáng sinh vui vẻ cùng Jerry

Jerry muốn treo 1 nhánh tầm gửi để gây ấn tượng với cô gái nhà bên. Hãy giúp anh ấy tìm các dụng cụ.