back to home dude

Giáng sinh ám ảnh của Casper

Giáng sinh ám ảnh của Casper

về Giáng sinh ám ảnh của Casper

Trong trò chơi này bạn đóng vai Casper và bạn phải bảo vệ Holly chống lại 3 người chú của bạn. Tìm những đồ vật trong phòng mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ họ. Ví dụ, bạn có thể ném nước lên lửa. Chúc bạn vui vẻ!