back to home dude

Giảm cân

Giảm cân

Về Giảm cân

Hamburgers, pizza's khoai tây chiên. Đây là những thứ mà tôi thích và muốn ăn. Nhưng bây giờ không như vậy nữa. Không còn ai bán quần áo kích cỡ của tôi nữa rồi. Tôi cần phải giảm cân. Tôi cần phải trở nên săn chắc. Vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu với cách cũ này. Nhảy dây. Hãy nhảy dây không ngừng nghỉ và có thể, rất có thể bạn sẽ giảm cân trong thời gian ngắn thôi.