back to home dude

Giải đấu chiến đấu

Giải đấu chiến đấu

Về Giải đấu chiến đấu

Hãy chọn 1 nhân vật của bạn và chiến đấu với đối thủ. Bạn phải thật nhanh, nếu không, bạn sẽ có nhiều kẻ thù hơn.