back to home dude

Giải cứu vùng đất thần thoại

Giải cứu vùng đất thần thoại

về Giải cứu vùng đất thần thoại

Hãy giúp cô gái hoàn thành câu chuyện thần thoại. Bạn phải tìm đúng kiểu quần áo và đồ vật để biến họ trở lại thành nhân vật cổ tích. Liệu bạn có thể hoàn thành chơi?