back to home dude

Giải cứu robot

Giải cứu robot

về Giải cứu robot

Hãy cứu thật nhiều robot bằng cách chọn những hành động khác nhau ở phía dưới màn hình. Hãy nhanh tay vì những hành động này thay đổi liên tục. Liệu bạn có thể dẫn dắt những robot này an toàn về đích?