back to home dude

Giải cứu những chú kiến đen

Giải cứu những chú kiến đen

Về Giải cứu những chú kiến đen

Điều mà tất cả những chú kiến đen muốn là ngôi nhà của chính mình nhưng những con kiến lửa đang khiêu chiến. Hãy giúp những chú kiến đen nào.