back to home dude

Giải cứu người trên núi đá

Giải cứu người trên núi đá

về Giải cứu người trên núi đá

Bay qua những dãy núi và giải cứu cho những con người! Bạn có đủ mọi thứ để thực hiện được công việc này không?