back to home dude

Giải cứu loài bướm

Giải cứu loài bướm

về Giải cứu loài bướm

Hãy cứu loài bướm! Nhấn chuột để bắn bóng và làm cho 3 hoặc nhiều bóng cùng màu cạnh nhau để chúng biến mất! Bạn có thể đạt đuợc số điểm cao nhất chứ?