back to home dude

Giải cứu không gian

Giải cứu không gian

về Giải cứu không gian

Cứu người ngoài hành tinh nhỏ nhưng không được ảnh hưởng bởi các tiểu hành tinh.