back to home dude

Giải cứu Jelly

Giải cứu Jelly

về Giải cứu Jelly

Hãy di chuyển các đồ vật xung quanh ở mỗi cửa để thay đổi đường đi của Jelly. Bạn phải thu thập tất cả các ngôi sao và đi tới đích mà không bị chết dọc đường.