back to home dude

Giải cứu Fred

Giải cứu Fred

về Giải cứu Fred

Bạn thân của bạn, chú cá heo Fred đã bị bắt cóc. Hãy truy đuổi tên bắt cóc và giải cứu Fred.