back to home dude

Giải cứu địa cầu

Giải cứu địa cầu

về Giải cứu địa cầu

Bạn đang ở trong một chiếc máy bay trực thăng và nhiệm vụ của bạn là giải cứu loài người. Đề phòng kẻ thù!