back to home dude

Giải cứu cánh cụt

Giải cứu cánh cụt

về Giải cứu cánh cụt

Ôi không, tất cả những chú cánh cụt đã bị đóng băng! Dùng chuột để chọn những nhóm cánh cụt có cùng màu để giải cứu chúng. Bạn sẽ giành được điểm cao nhất chứ?