back to home dude

Giải cứu bù nhìn

Giải cứu bù nhìn

về Giải cứu bù nhìn

Bạn có thể phá huỷ những vật đỏ bằng cách nhấp chuột vào chúng. Hãy lấy đó làm lợi thế và giữ cho bù nhìn không bị thương. Bạn phải chơi thật nhanh để giành điểm cao.