back to home dude

Giải bóng đá thế giới

Giải bóng đá thế giới

về Giải bóng đá thế giới

Tạo ra một nhóm bao gồm 3 hay nhiều những trái banh cùng màu để làm cho chúng biến mất. Sau đó sang bằng sân chơi.