back to home dude

Giấc ngủ sâu 1

Giấc ngủ sâu 1

về Giấc ngủ sâu 1

Bạn tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, và nhận ra mình đang bị nhốt trong 1 toà nhà đáng sợ với nhiều điều kì lạ xảy ra. Hãy tìm khắp các phòng và thu thập các đồ vật sẽ giúp ích sau đó. Liệu bạn có thể trốn thoát?