back to home dude

Giấc mơ giấy

Giấc mơ giấy

về Giấc mơ giấy

Hãy chiến đấu với vô số kẻ thù trong thế giới giấy này và bắn gục tất cả chúng. Hãy bắt lấy những viên năng lượng để trở nên mạnh hơn và đừng quên dùng những đòn tấn công đặc biệt. Sau mỗi cửa, bạn có thể dùng tiền để mua thêm năng lượng