back to home dude

Gia Đình Vội Vàng

Gia Đình Vội Vàng

Về Gia Đình Vội Vàng

Đứa bé của bạn đã bị đánh cắp, và giờ bạn và gia đình bạn đã sẵn sàng cho một cuộc chiến! Dùng chuột để nhắm và bắn hạ kẻ thù và cố gắng sống sót đến khi bạn đến được đích. Sau mỗi lần thử nghiệm bạn có thể mua những nâng cấp mới để tăng khả năng thành công của mình!