back to home dude

Gia đình nhà chim

Gia đình nhà chim

về Gia đình nhà chim

Làm các chú chim theo bạn bằng cách chạm vào chúng. Thu thập điểm bằng cách đưa các chú chim đến chú chim to màu trắng.