back to home dude

Giả dạng ma cà rồng

Giả dạng ma cà rồng

về Giả dạng ma cà rồng

Jordan đã chịu đựng đủ rồi. Cậu ấy không muốn cả đời phải đóng là ma cà rồng. Hãy tìm kiếm các vùng xung quanh, thu thập đúng đồ vật và kết thúc câu chuyện.