back to home dude

Ghost of the Tombs

Ghost of the Tombs

Về Ghost of the Tombs

bảo vệ kho tàng của bạn bằng cách rượt đuổi tất cả những con quái vật và những người săn lùng kho báu không mong đợi. Lập sẵn kế hoạch và chọn con đường hiệu quả nhất để bảo vệ ngôi mộ.