back to home dude

Ghép tranh khảm

Ghép tranh khảm

Về Ghép tranh khảm

Hãy sao chép bức khảm. Bạn phải xoay các mảnh và đặt chúng đúng vị trí. Nếu miếng nào không vừa, hãy ném chúng đi.