back to home dude

Ghép hình ống nước

Ghép hình ống nước

Về Ghép hình ống nước

Ghép hình ống nước là trò chơi kỹ năng nhanh sẽ giúp bạn đứng trên ngón chân của mình! Là một người thợ ông nước, nhiệm vụ của bạn là ghép các ống lại theo đúng trật tự để nước sẽ chảy được từ trái sang phải. Hãy làm việc thật nhanh trước khi nước dâng lên!