back to home dude

Ghép hình nhanh

Ghép hình nhanh

về Ghép hình nhanh

Hãy hoàn thành câu đố bằng cách đặt những khối hình vào đúng vị trí.