back to home dude

Ghép hình - quái vật

Ghép hình - quái vật

về Ghép hình - quái vật

Hãy xếp các miếng ghép vào đúng vị trí. Bạn dùng nút đỏ để lấy mảnh ghép mới.