back to home dude

Ghép bài Mạt chược

Ghép bài Mạt chược

về Ghép bài Mạt chược

Một trò chơi Mạt chược đầy hấp dẫn. Ghép 2 khối mạt chược giống hình lại với nhau mà những viên này không ghép được với nhau ít nhất một bên.