back to home dude

Ghép 10

Ghép 10

Về Ghép 10

Ghép những viên gạch giống nhau để tạo thành một viên gách có chứa số mà số đó cao hơn số trước đó một đơn vị. Bạn có thể tiếp tục đến 10? Dùng những đồng xu bạn kiếm được để mua năng lượng và tiếp tục chơi!